Veebilehe majalood.ee eesmärgiks  on

suunata tähelepanu kultuuriväärtustele ja anda nõu vanade majade hooldamiseks. Lugusid kirjutab vabakutseline ning täiesti sõltumatu konsultant Lea Stroh, kes on vanade hoonetega tegelenud 45 aastat. 

Copyright

Kõik sellel veebilehel olevad tekstid, pildid ja joonised on kaitstud autoriõiguse seadusega ja kuuluvad autoreile. Materjalide küsimata ja viitamata kasutamine, samuti artiklite koos autori nimega oma veebilehel avaldamine ei ole lubatud. Pildid on märgistatud Digimarc vesimärgiga, mis võimaldab nende kasutamiseks luba küsida ja ka küsimata kasutamist avastada.
Küsi infot aadressil / Regarding pictures please contact
info@majalood.ee


Images on the website have been digitally watermarked with ownership and usage information. Digimarc and the Digimarc logo are registered trademarks of Digimarc Corporation. The "Digimarc-Enabled" Web Button is a trademark of Digimarc Corporation, used with permission.