Ühe päeva kohanimed

19.09.2022

Meie ümber on tohutult palju nimesid. Inimesed, asjad, nähtused, loodus ja palju muud meie ümber – kõigel on oma nimi või isegi mitu. Enamusi neist mõistame või teame ja kui ei tea, siis küsime või guugeldame ja saame teada. Kõiki maailma asju ja nende nimesid siiski tarvis ei lähe.

Kuidas on lugu kohanimedega? Mille poolest erinevad kohanimed teistest nimedest või sõnadest? Kohanimi on pandud ühele konkreetsele kohale ja kui see nimi on saanud tuntuks, siis teavad kõik, mis paigaga on tegemist. Muid seletusi enamasti vaja pole. Kui aga samanimelisi kohti on mitu (näiteks on Mäeküla-nimelisi kohti Eestis 11), siis tuleb täpsustada, mis kandi külaga on tegemist.

Kohanimed aitavad orienteeruda meid ümbritsevas ruumis ja määrata, kus me parajasti viibime. Aga lisaks sellele praktilisele funktsioonile sisaldavad kohanimed ka muud informatsiooni, millele me paraku tavaliselt ei mõtle. Igal nimel on kindlasti ka sisu või tähendus. Miks just see nimi just selles kohas? See tähendab, et kohanimedesse on konserveeritud midagi nimepanemise aja elust ja olust. Võimalik, et midagi on lisandunud ka nime hilisemates kujudes. Neid tasuks võrrelda meie praeguse elu-oluga, et saada tänasele suurem sügavus ja perspektiiv.

Meid ümbritseb nimemaastik, mis on täidetud erinevatest aegadest pärit keeleliste mälestusmärkidega. Mõned kohanimed on selged ja läbipaistvad, kuid alati tasub veidi analüüsida, kontrollimaks, kas nimi tegelikku olukorda ka adekvaatselt kirjeldab. Näiteks seesama Mäeküla. Nimi eeldab, et küla asub mäe otsas, aga palju meil siis neid mägesid ikka on? Või peaks nimeks olema pigem Künkaküla? Pealegi, kui Mäeküla-nimede varasemaid kirjaviise vaadata, siis võib tekkida ka küsimus, et kas mõni küla on saanud oma nime mäe(künka) järgi või on siiski mingi muu tähendus aja jooksul mäeks moondunud?

Paljude kohanimede tähendused ongi sedavõrd moondunud, et algset mõtet on raske või isegi võimatu ära arvata. Seda eriti vanemate kohanimede puhul. Aga igal juhul on neil midagi öelda ja me tahame ju väga seda lugu teada. Mida enam kohanimede tegelikke tähendusi me teame, seda selgemaks ja sisukamaks muutub meie ümbrus.

Tee üks väike katse. Kirjuta üles kõik kohanimed, mida sa ühe päeva jooksul märkad. Liigita need (talu, küla, linna, linnaosa, tänava jne nimi) ja püüa välja selgitada, mida iga nimi võiks tähendada. Kasuta Kohanimeraamatut (www.kohanimeraamat.ee) või guugelda.

Analüüsi, kas jääd tulemusega rahule? Kas sinu ümbrus muutus sisukamaks? Või on Sul ülesande lahendamiseks tarvis rohkem infot?