Kultuuripärandist

Autentsus ei ole kunagi objektiivne ega lõplik. See sõltub vaataja teadmistest. Linnamiljöö tundub mulle autentsena sel määral, mis kattub minu arusaamiste ja ootustega.
     Ameerika turistile võib tunduda, et Tallinna linnamiljöö, hooned ja linnaelu on algupärane ja ehtne – autentne. Turistil on hoopis teised arusaamised ja ootused, teadmised ja nõuded kui tallinnlasel, kes on aastakümnete jooksul näinud ja kogenud sõjajärgseid auke linnamiljöös, vanade hoonete lammutamist ja uute ehitamist, magistraalide rajamist, kõrghoonete ehitamist.
     Autentsust ei saa tunnetada automaatselt. See nõuab teadmisi, see on tasakaal tunnete, teadmiste ja intellekti vahel. Määravaks saab elamus sellest, kas linnamiljöö tundub terviklikuna või mitte.