Hoone remondivõimaluste hindamine ja säilitamise põhireeglid

24.03.2008
Iga hoone on unikaalne. Õnnestunud remondi eelduseks on, et tunned oma maja konstruktsioone, detaile, väärtusi ja probleeme. Mida rohkem tead, seda suurem on respekt hoone väärtuste suhtes ja väiksem risk vigu teha. Tulemuseks on tükike tulevikule säilinud kultuuripärandit ja väiksemad remondikulud.

Maja uurides ja tundma õppides püüa leida vastused järgmistele küsimustele:
  • Kuidas näeb hoone välja praegu?
  • Kuidas on see välja näinud varem?
  • Kuidas on hoone ehitatud?
  • Missugused on vigastused?
Uurimistulemuste põhjal saab koostada remonditööde programmi, milles on formuleeritud prioriteedid ja eesmärgid:
  • Hädavajalike parandustööde pingerida.
  • Hoone konstruktsioonide järjepideva hoolduse programm.
  • Läbimõeldud muudatused, mida nõuab hoone kasutamine.
Hoone säilitamise põhireeglid:
1. ÄRA MOONUTA!
Kultuurilooliselt väärtuslikke hooneid tuleb säilitada tulevikule võimalikult ehtsalt. Nende konstruktsioone ja detaile ei tohi moonutada.
2.  MUUDA NII VÄHE KUI VÕIMALIK!
Väärtuslike hoonete puhul on lubatud vaid hoolikalt läbimõeldud ja põhjendatud muudatused. Kohanda oma vajadused hoone võimalustele! Vanal majal on piirangud, ära nõua võimatut!
3. ÄRA MUUDA PÕHIKONSTRUKTSIOONE!
Kandekonstruktsioonide muutusega võib hoone või selle osad kaotada stabiilsuse ja muutuda avariiohtlikuks. Staatiline teostusviis on ehitise iseloomu üks osa ja seda ei tohi moonutada. Vajalikud kindlustamised tuleb allutada hoone algsele ülesehitusele.
4. KASUTA ALGUPÄRASEID MATERJALE JA MEETODEID!
Hoone väärtus seisneb peamiselt selle algupärastes konstruktsioonides ja materjalides ning kasutusaja jooksul tekkinud jälgedest. Traditsiooniliste materjalide omadused ja käitumine on meile teada. Sarnase materjaliga parandades ei teki konstruktsioonides ehitustehnilisi probleeme.
5. VÄLDI UUSI MATERJALE JA MEETODEID!
Uued materjalid ja meetodid on alati võõrad lisandid. Kaasaegseid materjale kasutades tuleb eelnevalt selgitada nende omadused ja sobivus vanade konstruktsioonidega. Alati peab jääma võimalus uue materjali või lisandi eemaldamiseks originaali kahjustamata. Kaasaegsed ehitusnormid on uusehituste jaoks ja ei pea kehtima vanades hoonetes.
6. ÄRA MUUDA DETAILE!
Detailid – aknad, uksed, karniisid, liistud, dekoorelemendid on hoone arhitektuuri ja vormistuse tähtsad osad ning tuleb säilitada. Need kajastavad ka käsitöötraditsioone, mis moodustavad olulise osa kultuuriloo olemusest.
7. HOOLDA PIDEVALT!
Lagunemise vältimiseks tuleb hooneid pidevalt hooldada. Lagunemisega kaasnevad suured remondikulud ja iga parandamisega hävib osa originaalist.
8. TAOTLE KVALITEETI!
Vanad hooned on säilinud tänu kvaliteetsetele materjalidele ja teostusele. Austa tehtut ja püüdle kvaliteetse tulemuse poole.
9. UURI JA DOKUMENTEERI!
Igale hoonega seotud tegevusele peab eelnema uurimine. Alusta ajaloo uurimisest. Hoone tehniliste probleemide mõistmiseks on tarvis välja selgitada konstruktsioonide teostused ja nende seisukord.
Dokumenteeri enne, remondi ajal ja tööde lõppedes. Kirjeldustest ja valitud abinõude põhjendustest on hindamatu abi tulevikus tehtavatel hooldus- ja remonditöödel.
10. ÕPI KOGEMUSTEST!
Leia aega sobivate materjalide ja meetodite tundmaõppimiseks, sest majaomanik peab oskama neid ise kasutada või teistelt nende õiget kasutamist nõuda. Õpi enda ja teiste kogemustest!

Lea Stroh