KOHANIMEVIHIK

Hea lugeja!

Lubasin Kohanimevihiku 1.mail avada, kuid pean selle kahjuks edasi lükkama. Uurimise käigus on ilmsiks tulnud palju uut infot, millega on veel tarvis töötada.

Kohanimele selgituse leidmine ei ole nime arusaamatule tüvele kõlalt sarnase, kuid tuntuma tähenduse pakkumine. See ei ole nii lihtne. Igal nimel on konkreetne tähendus, aga selle mõistmiseks tuleb tunda ajalist ja ajaloolist tausta, mis võib ulatuda isegi mõne tuhande aasta taha. Minu töö teeb keeruliseks see, et paljudes kohanimedes sisalduvat teavet või sellega seotud teemasid ei ole ajaloolased seni avalikult käsitlenud.

Kohanimevihik tuleb aga kindlasti, sest mul on palju huvitavat öelda.

Lea Stroh
27.04.2024