KOHANIMEVIHIK

Hea lugeja!

Uusi majalugusid praegu juurde ei tule, sest töötan ühe hoopis teistlaadi teemaga.
Kaks ja pool aastat tagasi tahtsin kirjutada loo sepanaeltest. Rauaga seotud ajalugu uurides märkasin, et paljud meie kohanimed ei tähenda seda, mida seni on arvatud või oletatud. Alustuseks leidsin selgituse vere-lõpulistele kohanimedele ja sealt edasi sain kimbu võtmeid paljude teiste, nii esmapilgul loogiliselt põhjendatute kui ka „hämarate“ kohanimede seletamiseks.

Kas Sina oled kunagi mõelnud, mida Su kodukoha nimi tähendab, miks läheduses asuvat jõge või mäge just nii nimetatakse ja millal see nimi tekkis?

Vanade kohanimede algset tähendust ei pruugi me kunagi teada saada, sest meil on raske end tolle aja elu-oluga seostada ja nimedes sisalduvat sõnumit mõista. Uurimisala on nii lõputult suur ja pidepunktid nii väikesed, et kerge on sattuda eksiteele. Mida vanemad on nimed, seda suuremad on oletused.

Kui aga kohanimesid süsteemsemalt uurida ja ajaloolise taustaga seostada, on paljusid nimesid siiski võimalik tõepäraselt selgitada. Need, kes omal ajal paikadele nimesid andsid, olid intelligentsed ja loogiliselt mõtlevad inimesed. Kohanimi sisaldas tähtsat informatsiooni. Sellest tulebki lähtuda. Kui üks vana kohanimi uurijale midagi ei ütle, siis võib olla viga uurijas ja mitte kohanimes. Kahjuks tuleb tõdeda, et meie vanemate kohanimede uurimine on olnud väga pealiskaudne, Kohanimeraamatu seletused on sisutühjad ja rohkem rahvaetümoloogia moodi. Parema mõtte puudumisel on pakutud isikunime. Ehkki tänapäeval on informatsioon kergesti kättesaadav, põhinevad oletused aegunud uurimustel. Kohanimed ei ole ainult sildid, mis eristavad ühte paika teisest, vaid tähtsad ajaloolise informatsiooni kandjad. Kohanimedes peegeldub meie ajalugu ja seda ei tohiks nii kergekäeliselt moonutada.

Tekib ehk küsimus, kuskohast minul need vägevad teadmised? Vastus on lihtne – otsisin üles algallikad. Pidin palju juurde lugema ja abimaterjali otsima. Selgus, et seda materjali on tohutult palju. Kõik minu pakutud ettepanekud ei pruugi olla õiged, sest nime tähendust ei saa seletada ainult sõna välimuse või selle kõla põhjal. Nime keeleline uurimine on vaid väike osa tööst. Tõde selgub edasise uurimise käigus, kui võimalikke nimesid paiga ajalooga seostada ja neid lugusid edasi arendada.  Mina esitan ja põhjendan märksõnu ning kirjeldan taustu, mida iga uurija saaks ise oma töös kasutada. Seepärast tahan anda kogu võtmekimbu Sulle, kes Sa otsid seletusi oma kodukoha nime ja selle kaudu paiga ajaloo kohta. Julgen seda infot pakkuda ka akadeemilistele uurijatele. Usun, et paljud oletused ja vaidlusküsimused saaksid tõepärase lahenduse. 

Praegu on käsil materjali süstematiseerimine ja avaldamiseks ettevalmistamine. Lisainfo tulemas.

Luban palju põnevaid üllatusi!

Lea Stroh
15.02.2022