MAJALOOD

Kultuurimiljöös on kõike. See on ka kõik, mis meil on!
Minu kultuurimiljöö 01.0503.2014
Kui ma lähen välja – loodusesse, linna või külla, tulevad loodus, linn ja küla minu sisse. Ma üksnes ei näe neid maastikke, vaid ka mõistan neid läbi oma mälestuste, elamuste ja teadmiste. Ma annan neile tähenduse, tõlgendan seda, mida näen ja nii saab minu ümbrus ka kultuurilise sisu. Ma seostan seda teistelt saadud tähendustega ja nii saab minu isiklikust maastikust kollektiivne kultuurimiljöö. >>> 

Remondi oma aken ise! 
See, et energiat on vaja säästa, on kõigile teada. Ja teisiti ei saagi, sest oleme olnud väga lohakad ja pillavad. Kuid nagu iga asjaga, on ka energiat säästma hakates vaja hoolega mõelda, mida teha ja kuidas. Vana puitakna kordategemine ja hooldamine on üks võimalus ja see ei ole keeruline. Meie esivanemad said hakkama suurte majade ehitamisega, akna remontimine on selle kõrval käkitegu. Vaja on vaid tahtmist ja pealehakkamist. Kogemused tulevad töö käigus ja lõpuks ka rõõm tehtud tööst. >>>Sulle, vana maja uus omanik 01.02.2013
Vana maja kordategemine on tore töö ning annab aimu, kuidas varem elati ja oldi. See ei pea muidugi tähendama, et remonditöö on kerge ja saab kiiresti tehtud. Uue maja ehitamisega võrreldes on õnnestunud tulemuse saamiseks vaja palju kordi suuremaid teadmisi ja rohkesti kannatust. Paljudel juhtudel tuleb teadmised töö käigus hankida, sest üks vana maja peidab endas alati lahendusi, mida tänapäeval enam ei kasutata. >>>

Teatan, et uusi majalugusid praegu juurde ei tule, sest olen hõivatud ühe hoopis teistlaadi teemaga. Uurimus on kavas avaldada raamatuna. Teemat on veel vara avalikustada, kuid vihjan, et tegemist on avastusega ja luban, et üllatusi jätkub kõigile. Teavitan, kui töö hakkab ilmet võtma. 
     14.02.2021:   Töö hakkab vähehaaval ilmet võtma, ent uurida on veel palju. Vaatan lähemalt meie kohanimesid. Leidsin kimbu võtmeid, mille abil saab paljude "hämarate" kohanimede tähendused lahti muukida. Kuna teema on väga ulatuslik, ei suuda ma kõiki kohanimesid ära seletada. Tahan jagada võtmeid ja suuniseid, et igaüks saaks ise oma kodukoha või mõne muu huvipakkuva kohanime uurimisega algust teha või jätkata. Lea Stroh