MAJALOOD

Kultuurimiljöös on kõike. See on ka kõik, mis meil on!
Üks maja - palju tegijaid 23.01.2020
Maja on vundamendist katuseharjani üks tervik, kuid jaguneb paljudeks osadeks. Maja kasutamine eeldab, et tuntakse erinevate osade omadusi ja nende omavahelisi seoseid ning samas nähakse ka hoonet kui tervikut. See kehtib eriti remondi ja ümberehituse puhul. >>>Minu kultuurimiljöö 01.0503.2014
Kui ma lähen välja – loodusesse, linna või külla, tulevad loodus, linn ja küla minu sisse. Ma üksnes ei näe neid maastikke, vaid ka mõistan neid läbi oma mälestuste, elamuste ja teadmiste. Ma annan neile tähenduse, tõlgendan seda, mida näen ja nii saab minu ümbrus ka kultuurilise sisu. Ma seostan seda teistelt saadud tähendustega ja nii saab minu isiklikust maastikust kollektiivne kultuurimiljöö. >>> 

Sulle, vana maja uus omanik 01.02.2013
Vana maja kordategemine on tore töö ning annab aimu, kuidas varem elati ja oldi. See ei pea muidugi tähendama, et remonditöö on kerge ja saab kiiresti tehtud. Uue maja ehitamisega võrreldes on õnnestunud tulemuse saamiseks vaja palju kordi suuremaid teadmisi ja rohkesti kannatust. Paljudel juhtudel tuleb teadmised töö käigus hankida, sest üks vana maja peidab endas alati lahendusi, mida tänapäeval enam ei kasutata. >>>

Teatan, et uusi majalugusid praegu juurde ei tule, sest olen hõivatud ühe hoopis teistlaadi teemaga. Uurimus on kavas avaldada raamatuna. Teemat on veel vara avalikustada, kuid vihjan, et tegemist on avastusega ja luban, et üllatusi jätkub kõigile. Teavitan, kui töö hakkab ilmet võtma. 
     14.02.2021:   Töö hakkab vähehaaval ilmet võtma, ent uurida on veel palju. Vaatan lähemalt meie kohanimesid. Leidsin kimbu võtmeid, mille abil saab paljude "hämarate" kohanimede tähendused lahti muukida. Kuna teema on väga ulatuslik, ei suuda ma kõiki kohanimesid ära seletada. Tahan jagada võtmeid ja suuniseid, et igaüks saaks ise oma kodukoha või mõne muu huvipakkuva kohanime uurimisega algust teha või jätkata.
 24.05.2021: 
Vanade kohanimede algset tähendust ei pruugi me kunagi teada saada, sest meil on raske end tolle aja elu-oluga seostada ja nimedes sisalduvat sõnumit mõista. Uurimisala on nii lõputult suur ja pidepunktid nii väikesed, et kerge on sattuda eksiteele. Mida vanemad on nimed, seda suuremad on oletused. Kui aga kohanimesid süsteemsemalt uurida ja ajaloolise taustaga seostada, on paljusid nimesid siiski võimalik tõepäraselt selgitada. Need, kes omal ajal paikadele nimesid andsid, olid intelligentsed ja loogiliselt mõtlevad inimesed ning ka kohanimi sisaldas tähtsat informatsiooni. Sellest tulebki lähtuda. Kui üks vana kohanimi uurijale midagi ei ütle, siis võib olla viga uurijas ja mitte kohanimes. Kahjuks tuleb tõdeda, et paljusid vanemaid kohanimesid on uuritud väga pealiskaudselt, seletused on sisutühjad ja ajalugu moonutavad. Parema mõtte puudumisel on pakutud isikunime. Ehkki tänapäeval on informatsioon kergesti kättesaadav, põhinevad oletused aegunud uurimustel. Minu probleem on aga selles, et materjali on liiga palju. Minu uurimistulemused on samuti oletused, kuid ma püüan oma seletusi põhjendada ja anda võimalused neid kontrollida ning edasi arendada. Töö kestab veel. Lea Stroh