MAJALOOD

Kultuurimiljöös on kõike. See on ka kõik, mis meil on!
Hea lugeja!  11.02.2022
Uusi majalugusid praegu juurde ei tule, sest töötan ühe hoopis teistlaadi teemaga.
Kaks ja pool aastat tagasi tahtsin kirjutada loo sepanaeltest. Rauaga seotud ajalugu uurides märkasin, et paljud meie kohanimed ei tähenda seda, mida seni on arvatud või oletatud. Alustuseks leidsin selgituse vere-lõpulistele kohanimedele ja sealt edasi sain kimbu võtmeid paljude teiste, nii esmapilgul loogiliselt põhjendatute kui ka „hämarate“ kohanimede seletamiseks. >>>

Kuidas maja uurida ja dokumenteerida? 30.04.2014
Maja põhjalik uurimine on parim alusmaterjal remondiga seotud tegevuse planeerimiseks. Sammhaaval hangitud teadmised annavad hea ülevaate hoone olemusest ja selle kasutamise võimalustest. Peaks olema iseenesestmõistetav, et enne remonditööde või ümberehituse planeerimist uuritakse põhjalikult hoone ajalugu, kultuuriloolisi väärtusi ja konstruktsioonide tehnilist seisundit ning et töökava koostatakse alles pärast nende andmete analüüsimist. Paraku ei pöörata eelnevale uurimistööle kuigi suurt tähelepanu ja tööprojekt tehakse ilma maja tundma õppimata.   >>> 

Tee oma majale majaraamat 05.02.2018
Majad püsivad mitmeid põlvkondi, omanikud ja kasutajad aga vahetuvad ning viivad endaga kaasa neile maja kohta teada oleva informatsiooni. Maja ostes tahame teada selle ajalugu, remonti tehes uurime, mis ja kuidas on varem tehtud või missuguseid materjale kasutatud. Uute materjalide või meetodite valimisel tuleb arvestada olemasolevatega, kuid nende kindlaksmääramine ei olegi alati nii lihtne. Küll oleks hea, kui saaks kusagilt järele vaadata.  >>>