MAJALOOD

Kultuurimiljöös on kõike. See on ka kõik, mis meil on!
Head rikutud majade omanikud 17.05.2012
Minu maja on minu oma ja võin teha sellega, mida tahan! See ja paljud teised sarnased mõtted ning laused on kahtlemata õiged, kuid teatavasti on kõik siin ilmas suhteline. Ja nii, nagu looduses on omad seadused, on ka ühiskonnas omad reeglid, mida tuleb arvestada.  >>>Varemeis vare 26.05.2014
Varemed on möödunud aja monumendid. Need näitavad ühiskonnas toimunud muudatusi, mille tulemusel on ehitised maha jäetud ja lagunemisele määratud. Varemeid on käsitletud erinevatel aegadel erinevalt, nii negatiivselt kui positiivselt. Mõnel pool on need kuulsusrikka ajaloo monumendid, teisal ebameeldivad meenutused katastroofidest, sõdadest või rõhujatest.   >>> 


Tee oma majale majaraamat 05.02.2018
Majad püsivad mitmeid põlvkondi, omanikud ja kasutajad aga vahetuvad ning viivad endaga kaasa neile maja kohta teada oleva informatsiooni. Maja ostes tahame teada selle ajalugu, remonti tehes uurime, mis ja kuidas on varem tehtud või missuguseid materjale kasutatud. Uute materjalide või meetodite valimisel tuleb arvestada olemasolevatega, kuid nende kindlaksmääramine ei olegi alati nii lihtne. Küll oleks hea, kui saaks kusagilt järele vaadata.  >>>

Teatan, et uusi majalugusid praegu juurde ei tule, sest olen hõivatud ühe hoopis teistlaadi teemaga. Uurimus on kavas avaldada raamatuna. Teemat on veel vara avalikustada, kuid vihjan, et tegemist on avastusega ja luban, et üllatusi jätkub kõigile. Teavitan, kui töö hakkab ilmet võtma. 
     14.02.2021:   Töö hakkab vähehaaval ilmet võtma, ent uurida on veel palju. Vaatan lähemalt meie kohanimesid. Leidsin kimbu võtmeid, mille abil saab paljude "hämarate" kohanimede tähendused lahti muukida. Kuna teema on väga ulatuslik, ei suuda ma kõiki kohanimesid ära seletada. Tahan jagada võtmeid ja suuniseid, et igaüks saaks ise oma kodukoha või mõne muu huvipakkuva kohanime uurimisega algust teha või jätkata.
 24.05.2021: 
Vanade kohanimede algset tähendust ei pruugi me kunagi teada saada, sest meil on raske end tolle aja elu-oluga seostada ja nimedes sisalduvat sõnumit mõista. Uurimisala on nii lõputult suur ja pidepunktid nii väikesed, et kerge on sattuda eksiteele. Mida vanemad on nimed, seda suuremad on oletused. Kui aga kohanimesid süsteemsemalt uurida ja ajaloolise taustaga seostada, on paljusid nimesid siiski võimalik tõepäraselt selgitada. Need, kes omal ajal paikadele nimesid andsid, olid intelligentsed ja loogiliselt mõtlevad inimesed ning ka kohanimi sisaldas tähtsat informatsiooni. Sellest tulebki lähtuda. Kui üks vana kohanimi uurijale midagi ei ütle, siis võib olla viga uurijas ja mitte kohanimes. Kahjuks tuleb tõdeda, et paljusid vanemaid kohanimesid on uuritud väga pealiskaudselt, seletused on sisutühjad ja ajalugu moonutavad. Parema mõtte puudumisel on pakutud isikunime. Ehkki tänapäeval on informatsioon kergesti kättesaadav, põhinevad oletused aegunud uurimustel. Minu probleem on aga selles, et materjali on liiga palju. Minu uurimistulemused on samuti oletused, kuid ma püüan oma seletusi põhjendada ja anda võimalused neid kontrollida ning edasi arendada.

    27.10.2021:    Kohanimesid on palju ja töö tundub lõputu ning seepärast otsustasin, et hakkan seniseid tulemusi kokku kirjutama, keskendudes tuntumatele nimedele. Samas on ka kiusatus jätkata, sest tulemused on andnud mulle meie ajaloost hoopis teistsuguse pildi, mida tahaks edasi arendada. Püüan põgusalt kirjeldada ka kohanimedega seotud tausta ja esitada infot, mis võiks põhjenduse valikut kinnitada. Ühegi vanema kohanime tõlgendamisel ei saa milleski kindel olla, kuid edasise süvendatud uurimisega võib siiski tõele lähedale jõuda. Arvan, et olen leidnud selgitused kõikidele Tallinna ajaloolistele nimedele, kuid et ma ei valda paiga kogu ajalugu, peaksid ajaloolased, arheoloogid jt uurijad minu põhjendusi kriitiliselt analüüsima ning oma järeldused tegema. Seda tuleb teha ka kõikide teiste kohanimedega. Annan tööriistad ka neile, kes tahavad oma kodukoha nime tähendust uurida. Töö kestab veel. Lea Stroh