Osmussaare kabeli lugu
Berättelsen om Odensholms kapell

2006sv/estKabeli konserveerimistööde projekt
                                     
2007est/svKabeliaia korrastamise talgud
2008est/svMüüride parandamine
2008est/svKaevamine
2008est/svKaevamine
2009est/svKatuse ehitamine
2009est/svKaevamine
2009est/svMüüri ehitamine
2010est/svKoristamine
2011est/svKrohvimine
2011est/svKrohvimine
2012est/svMüüri parandamine
2012est/svKonserveerimistööde lõpetamine
2012est/svPidulik tähistamine
2012 estOsmussaare kabelist ja selle konserveerimisest
2013est/svMuinsuskaitseameti eksperthinnang
2014est/svMüüri ehitamine
2015est/svMüüri ehitamine
2019
est/sv
Kabeli ja kalmistu hooldustööd