Head rikutud majade omanikud

17.05.2012
Minu maja on minu oma ja võin teha sellega, mida tahan! See ja paljud teised sarnased mõtted ning laused on kahtlemata õiged, kuid teatavasti on kõik siin ilmas suhteline. Ja nii, nagu looduses on omad seadused, on ka ühiskonnas omad reeglid, mida tuleb arvestada. Maja konstruktsioonid alluvad loodusseadustele ja neid tuleb lagunemise vältimiseks regulaarselt hooldada. Majas kätkevad kultuuriloolised väärtused, mida pole õigust mõtlemata moonutada ja rikkuda. Maja on muu hulgas ka meie ühise ruumi osa ja peab olema allutatud ühiselu esteetilistele normidele. Seega on maja küll minu oma, kuid ma ei või teha sellega, mida iganes pähe tuleb.

Head rikutud majade omanikud! Saage üle egoismist, mis sunnib teid oma majade või majaosadega nii arutult ümber käima. Sellega kahandate nii oma kui ka naabri vara väärtust - kogu elumiljöö väärtust. Majad ei ole süüdi, et te naabritega läbi ei saa või ei taha nendega koostööd teha ja kaaskodanikud ei pea teie põikpäisusest osa saama. Elagem sõbralikult ja tegutsegem arukalt! L.S.