Vana klaas on väärtuslik materjal

25.06.2012
Eestimaal on vähemalt üks aknafirma, kus ei teata, et vana aknaklaas on väärtuslik. Eestis enam aknaklaasi
ei toodeta. Kaasaegne klaas on perfektselt sile ja ei sobi vanade majade aknaklaasiks.


Aknaid vahetatakse massiliselt ja ka klaasi hävitatakse massiliselt.

Kasutatud akende lammutamisel lüüakse klaas
lihtsalt puruks. Siin on seda tehtud juba kaua.
Kõlbmatute akende lammutamisel tuleb klaasid
raamides välja võtta ja säilitada, et neid saaks
akende restaureerimisel või vanale majale uute
akende valmistamisel kasutada.
  Vana aknaklaas on väärtuslik materjal. Klaasi säilitatakse püstiasendis.

Lea Stroh